Poistenie

Pripravíme pre Vás klientsky poistný program na mieru, ktorý zostavíme na základe analýzy Vašich rizík, potrieb a požiadaviek. Výsledkom je vždy optimálne riešenie, ktoré je najvýhodnejším poistným riešením na danom trhu pre Vás za prijateľné náklady.

Samozrejmosťou je úplne zastúpenie klienta v rokovaniach s poisťovňou.