Novinky

  • Zelená karta a jej zmeny od 1.7.2020.
    Minulý rok bola biela karta, doklad potvrdzujúci platnosť povinného zmluvného poistenia, zrušená. Namiesto nej sa používa už len zelená karta, ktorá je platná medzinárodne. Teraz sa vodiči musia pripraviť na ďalšiu zmenu, a tou je nová farba tohto dokumentu. Od 1. júla 2020 poisťovne nebudú musieť vydávať dokument slúžiaci ako potvrdenie platnosti PZP iba v zelenej farbe. Na ...
  • Od 1.októbra budeme platnosť PZP preukazovať len zelenou kartou.
    Od 1.októbra budeme platnosť PZP preukazovať len zelenou kartou. Podľa novely zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke SR od 1.októbra 2019 sa bude platnosť PZP preukazovať už iba zelenou kartou, ktorá má medzinárodný formát. Farba, forma a štruktúra zelenej karty je štandardizovaná v každej krajine patriacej do Systému zelenej karty a je medzinárodne platným ...